Уредът за кисело мляко Yumii има 5 години гаранция. Не съдържа механични и електрически компоненти, което не позволява възникване на повреди. Уредът може да бъде повреден единствено в следствие на изпускане, удар или щета, нанесена по вина на клиента. В такива случаи гаранцията е НЕВАЛИДНА. 

  1. Гаранцията не покрива повреди, възникнали от неправилно използване или вследствие излагане пластмасата на пряка слънчева светлина. 
  2. Гаранцията не покрива износване в следствие на употреба.
  3. Клиентът е длъжен да съхранява касовата бележка от покупката на Уреда както и неговата опаковка през целия период на гаранцията. 
  4. Гаранционните условия на Уред за кисело мляко Yumii влизат в сила от 04.07.2018 г.
  5. Гаранцията важи за покупки на територията на България.
  6. Ако имате въпроси относно повреда на Уред за кисело мляко Yumii, моля изпратете снимка и описание на щетата, снимка на касовата бележка и опаковката на Уреда на имейл sales@evan14.com. Ние ще се свържем с Вас.